SKEJ - Slovenská esperantská mládež

Web:
skej.esperanto.sk

Zameranie
vzdelávanie mládeže, jazyková diverzita

Naša adresa
Lúčky 5, 90851 Holíč, IČO: 30854695


Získavajte dary cez svoj web

Začnite pomáhať hneď teraz:

SKEJ je občianske združenie mladých a pre mladých. Informujeme slovenskú mládež o medzinárodnom jazyku esperanto, organizujeme pre nich kurzy a semináre na rozličné témy v esperante zadarmo. Dávame mládeži možnosť zmysluplne a príjemne využiť voľný čas, zároveň sa vzdelať v rôznych odboroch a najmä cudzích jazykoch. Mladý človek získa veľmi rýchlo množstvo nových priateľov doma, ale najmä v zahraničí, má možnosť cestovať po svete za výrazne nižšie sumy, zoznámi sa s inými kultúrami.


Začnite pomáhať hneď teraz:

Povedzte o tomto príbehu svojim priateľom:

Zoznam darcov

Pre túto organizáciu zatiaľ nikto neprispel. Buď prvý, kto jej pomôže.